keselamatan kerja pada pekerjaan fabrikasi

Keselamatankerja pada pekerjaan potong panas perlu diperhatikan agar para peserta diklat terhindar dari kecelakaan kerja. Suatu kecelakaan kerja jika terjadi akan membawa kerugian baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lembaga. Kecelakaan kerja akan fatal jika sampai membawa maut atau mengakibatkan cacat seumur hidup pada peserta diklat. Dan kecelakaan kerja yang umum akan menyebabkan kerusakan alat bahkan alat tersebut hingga tak dapat dipakai lagi. Apapun bentuk kecelakaan kerja, hal tersebut tetap akan membawa kerugian. Oleh karena itu kecelakaan kerja harus dihindari dengan berbagai cara. Cara tersebut sebagai berikut: menggunakan pelindung badan, melindungi tempat kerja terhadap bahaya kebakaran, melindungi alat dari salah pemakaian.
1)     Alat Pelindung badan
Alat pelindung badan yang dianjurkan untuk dipakai:
a)     Baju kerja
b)     Sarung tangan
c)      Kaca mata las (hitam)
d)     Sepatu
e)     Tutup kepala

keselamatan kerja pada pekerjaan fabrikasi keselamatan kerja pada pekerjaan fabrikasi Reviewed by dpy on April 02, 2015 Rating: 5

No comments:

dpy
www.dpy.my.id. Powered by Blogger.